+31 712032109 info@skioneers.com

Privacybeleid

Met deze privacyverklaring informeren we je over de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt en welke rechten je hebt.

BOEKEN

Als je voor andere personen wilt boeken, moet je hiervoor toestemming hebben van die persoon.

Welke gegevens verzamelen we van jou?

Wanneer je een reis boekt, worden de gegevens die je verstrekt door ons geregistreerd. We verzamelen onder andere gegevens:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (als je deze wilt verstrekken)
 • Noodzakelijke medische gegevens (als je deze wilt verstrekken)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Bedrijfsnaam en polisnummer van je reisverzekering

Waar gebruiken we je gegevens voor?

 • Je gegevens zijn nodig voor het maken van reserveringen, voor het verstrekken van informatie over je reis, voor relevante communicatie over de boeking, voor een goede uitvoering van de reis en voor het afhandelen van de boeking en betaling.
 • Je dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere leveranciers van reisdiensten die maaltijden verzorgen, en als dit een medische of religieuze reden heeft, alleen voor zover je daar toestemming voor hebt gegeven.
 • Voor zover je toestemming hebt gegeven, worden je medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte moet zijn, en is openbaarmaking noodzakelijk voor de behoeften die je hebt aangegeven, jouw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Je NAW-gegevens (Naam, Adres en Werkplek), bankgegevens en informatie over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt voor boekhouding, debiteuren- en incassomaatregelen.
 • Je gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van het bedrijf of derden, zoals het afhandelen van klachten, geschillen en juridische claims, zolang jouw belang niet hoeft te prevaleren.
 • We verwerken je ervaring om te beoordelen of je aan de deelnamevereisten voldoet. Dit is nodig voor jouw veiligheid, die van anderen en voor een goede uitvoering van de reis.
 • We verwerken de bedrijfsnaam van je reisverzekeraar en je polisnummer om te controleren of je een reisverzekering hebt, omdat dit verplicht is.

Basis

We verzamelen je gegevens voor de uitvoering van het contract dat we met je hebben. Daarnaast worden gegevens verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van het bedrijf en derden, zolang jouw belangen niet hoeven te prevaleren. Bovendien worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, in het bijzonder de verplichting om een boekhouding bij te houden. Voor de verwerking van je dieet-/medische gegevens moet je expliciet toestemming geven.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • Tenzij anders bepaald, worden persoonlijke gegevens tot twee jaar na de reis bewaard.
 • Medische gegevens worden direct na de reis verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie, worden deze gegevens bewaard gedurende de wettelijk vereiste periode (meestal 7 jaar).
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang van het bedrijf of derden, zolang jouw belang niet hoeft te prevaleren. Gegevens kunnen onder andere worden bewaard in geval van klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na de afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvordering.

Met wie delen we je gegevens?

 • We stellen je gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, om te voorzien in de behoeften die je hebt aangegeven, voor jouw veiligheid of die van anderen.
 • Bij het verwerken van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor betaling en inning.

Overdracht naar een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Als je reis buiten de EU plaatsvindt, worden de benodigde persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op basis van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met jou. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van je persoonlijke gegevens en zijn gebonden aan de privacyregels die in dat land gelden.

REISBEOORDELING

Welke gegevens verzamelen we van jou?

We verzamelen gegevens zoals je naam, de gekochte reis, je beoordelingen van de reis, je andere feedback of informatie die je vermeldt in de reisbeoordeling.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

 • De gegevens worden gebruikt om de reis te evalueren en onze diensten te verbeteren.
 • We kunnen het ook gebruiken om contact met je op te nemen in geval van onduidelijke of onvolledige antwoorden.
 • Met jouw toestemming kunnen we jouw evaluatie gebruiken voor publicatie, bijvoorbeeld op onze website, in nieuwsbrieven of promotiemateriaal.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • Tenzij anders bepaald, worden de evaluatieformulieren tot twee jaar na de reis bewaard.

UW RECHTEN

Recht op toegang, rectificatie en wissen van gegevens

Je hebt het recht om toegang te vragen tot je persoonlijke gegevens. Je kunt ook vragen om rectificatie of verwijdering van je persoonlijke gegevens, tenzij we wettelijk verplicht zijn om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, met name als de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen van het bedrijf of derden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat je onder bepaalde voorwaarden kunt verzoeken dat we je persoonlijke gegevens in een gangbaar elektronisch formaat naar jou of naar een andere organisatie sturen.

Recht om toestemming in te trekken

Als je toestemming hebt gegeven voor bepaalde soorten verwerking, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van je gewone verblijfplaats, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.

Gebruik van cookies

We gebruiken cookies om de gebruikerservaring op onze website te verbeteren, om verkeer te analyseren en om te zien welke delen van de website je bezoekt. We delen geen cookiegegevens met derden.

CONTACT

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming.

KOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zetten en gegevens terugsturen naar de website die het plaatst. In uw internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Cookienaam: Google Analytics

Type cookie: functioneel/analytisch/tracking

Cookienaam: Google Advertenties

Type cookie: functioneel/analytisch/tracking

Cookienaam: Inloggen Cookie

Type cookie: Functionele cookie

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt, welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met [Google Analytics].

Trackingcookies
Bij het bezoek aan onze website wordt u om toestemming gevraagd voor het plaatsen van tracking cookies en het gebruik van de informatie. Wij maken gebruik van trackingcookies om uw voorkeuren op grond van uw surfgedrag te meten. Dit stelt ons in staat om na het bezoek aan onze website gepersonaliseerde advertenties te tonen. U kunt op de website [ www.youronlinechoices.com/nl/ ] meer te weten komen over dit soort banners. Ook kunt u dit bij uw browserinstellingen vinden. Tevens vindt u in de banners een informatie-icoon die u in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Cookies van derden
Bij gebruik van onze website kunnen andere partijen [zoals facebook/twitter] cookies plaatsen nadat u hiermee akkoord bent gegaan. Voor de uitleg over deze cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van deze partijen.

Advertentiecookies
Op de website laten we advertenties van andere partijen zien. Hierbij worden cookies geplaatst om bij te houden hoeveel bezoekers op de advertentie klikken en of er via de advertentie bestellingen plaats vinden.

Affiliate partijen
Wij werken samen met diverse partijen die ons assisteren in het adverteren. De privacy verantwoording ligt bij deze partijen. Lees hun privacyverklaring voor meer informatie. Uiteraard stellen wij u graag op de hoogte van deze samenwerkingen. Er wordt geen persoonlijke informatie van u door ons met deze partijen gedeeld.

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

×